جمعه: 8 خرداد 1394

حضرت علي(عليه السلام)مي فرمايند:ضادوا الکبر بالتواضع( به وسیله تواضع با تکبر که ضد آن است مقابله کنید.)تصنیف غررالحکم، شماره 5148، صفحه‏249
نکته‌های اخلاقی

چرا با مرحوم نراقي اين گونه برخورد کرديد؟

پس از آن که مرحوم ملا مهدي نراقي...

مؤمنین، خدمتگاران یکدیگرند.

فى الکافى، عن الصّادق (علیه...