سه شنبه: 10 آذر 1394

و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما (سوره‏ فرقان،آیه‏63)
نکته‌های اخلاقی

چرا با مرحوم نراقي اين گونه برخورد کرديد؟

پس از آن که مرحوم ملا مهدي نراقي...

مؤمنین، خدمتگاران یکدیگرند.

فى الکافى، عن الصّادق (علیه...