تست3


  • 14 آبا, 1396
  • 0 دیدگاه
پدیدآورندگان: 
زبان: 
ناشر: 
سال انتشار: 
1396

کتاب رهبر عزیز روایت زندگی (جنگ جین‌سونگ) یکی از ماموران عالی رتبه ضد اطلاعاتی کره شمالی است. آنچه زندگی این مرد را برای مخاطب جذاب کرده اطلاعات دست اول و روابط پیچیده و نزدیک او با نفر اول کره شمالی است.
"رهبر عزیز" داستان دراماتیک غیر ممکن و در عین‌حال یکی از بهترین تصویرپردازی‌های و کابوس کره شمالی محسوب می‌شود.