کتابخانه تخصصی اخلاق و تربیت


کتابخانه تخصصی اخلاق و تربیت
کتابخانه تخصصی اخلاق و تربیت
کتابخانه تخصصی اخلاق و تربیت
کتابخانه تخصصی اخلاق و تربیت
کتابخانه تخصصی اخلاق و تربیت

یکی از اصلی‌ترین نیازهای محققان و پژوهشگران عرصه علم و دانش، نیاز به دسترسی به منابع مطالعاتی موثق و کاربردی است؛ مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت از ابتدای تاسیس تا کنون اهتمام ویژه‌ای به تهیه و تامین منابع مطالعاتی و علمی به صورت مرجع در سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی داشته است.
کتابخانه تخصصی اخلاق و تربیت از سال 1390 به صورت رسمی و با پشتوانه‌ای از منابع غنی فعالیت خود را آغاز کرد و با آماده‌سازی و فهرستنویسی این منابع در بانک اطلاعاتی، شرایط قابل قبولی برای استفاده کنندگان فراهم نموده است.این واحد با بهره‌مندی از نرم‌افزارهای تخصصی و پایگاه¬های اطلاعاتی کتابخانه‌ای به صورتoff line  نیز قابل جستجو بوده و دانش پژوهان و محققان می‌توانند از آن بهره برداری نمایند.