آزمون پذیرش کارشناسی ارشد سال 1397


آزمون پذیرش کارشناسی ارشد سال 1397
آزمون پذیرش کارشناسی ارشد سال 1397
آزمون پذیرش کارشناسی ارشد سال 1397
آزمون پذیرش کارشناسی ارشد سال 1397
آزمون پذیرش کارشناسی ارشد سال 1397

آزمون اختصاصی پذیرش کارشناسی‌ارشد مؤسسه اخلاق و تربیت برای سال تحصیلی 98-1397،‌ روز جمعه مورخ 7 اردیبهشت‌ماه 1397 ساعت 8:00 صبح در سالن امتحانات مجتمع آموزشی شهید هدایتی برگزار شد.