کتاب الفباي غيرت منتشر شد


  •   23 آبا, 1401
  •   اخبار
  •   
  •   0 دیدگاه

کتاب الفباي غيرت (بحثي پيرامون فرهنگ غيرت ديني) از سوي انتشارات اخلاق و تربيت منتشر شد. 
اين كتابِ با تلاش پژوهشگر ارجمند آقاي حسن امين نگارش يافته است. نويسنده در اين كتاب به بحث غيرت به‌خصوص غيرت ديني پرداخته و اصول و مباني فرهنگِ غيرت ديني، پيش فرض‌ها، بايدها و نبايدها، نشانه‌ها و راهکارهاي شکوفايي آن را برشمرده است.  

 کتاب الفباي غيرت در شش فصل سامان يافته است.
- فصل اوّل: دربار کليّات و مفاهيم چند واژه کليدي؛
- فصل دوم: دربار انواع غيرت ديني؛
- فصل سوم: غيرت از ديدگاه معارف اسلامي و اسوه‌هاي غيرت؛
- فصل چهارم: سيما و نشانه‌هاي غيرتمند ديني؛
- فصل پنجم: بايسته‌هاي فرهنگ غيرت ديني؛
- فصل ششم: درباره عوامل کاهنده و فزاينده غيرت ديني.

راه هاي ارتباطي جهت سفارش کتاب:

 0994 118 77 27
 025-32935078
ارتباط با ادمين:
@Admin_Eaep

 کانال انتشارات اخلاق و تربيت:
eitaa.com/EAEP_IR