فارسی

اختلال افسردگی از رایج‌ترین اختلالات روان شناختی به شمار می‌آید. به همین دلیل مورد توجه بسیاری از روان شناسان و روان پزشکان قرار گرفته است. این اختلال، کارکردهای زناشویی و خانوادگی افراد مبتلا را تحت تأثیر قرار می‌دهد. یافته‌های پژوهشی نشان داده‌اند زنان در آستانه طلاق، دوره‌های گوناگون از افزایش افسردگی و کاهش رضایت از زندگی را حتی پس از جدایی تجربه کرده‌اند. آموزش خوش بینی به عنوان مداخله درمانی به این زنان، در کنار سایر روش‌های درمانی، می‌تواند در بهبود عملکرد زنان مراجعه کننده طلاق توافقی، در زندگی فردی و اجتماعی آنان، مؤثر باشد.