فارسی

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین بازی‌های رایانه‌ای و سبک زندگی اسلامی نوجوانان است. بازی‌های رایانه‌ای، به‌عنوان یکی از پرطرفدارترین ابزار تفریحی مردم، به‌ویژه گروه کودک و نوجوان، تعداد زیادی از نوجوانان را ساعت‌ها فارغ از دنیای واقعی، مجذوب خود می‌کند که با در نظر گرفتن قدرت تأثیرگذاری این رسانه نوین و ماهیت تعاملی آن و نیز پیامدهای مثبت و منفی ‌آن، ‌قابل‌توجه خواهد بود.