نتایج آزمون کتبي کارشناسي ارشد سال 1401


  •   05 مرد, 1401
  •   اخبار
  •   
  •   0 دیدگاه

 نتایج آزمون کتبي کارشناسي ارشد سال تحصيلي 1402-1401 اعلام شد.

در اين مرحله سه برابر ظرفيت پذيرش دانش‌پژوه در کدرشته‌ها، از ميان داوطلبان شرکت کننده
در آزمون که حد نصاب امتياز را کسب کرده‌اند، براي مصاحبه علمي دعوت خواهند شد.  

ورود به لينک مشاهده نتايج
https://azmoon.ueae.ir