بسم الله الرحمن الرحيم
«آشنايي با دانشکده‌‌ تربیت مؤسسه‌ آموزش عالی اخلاق و تربیت»

دانشکده تربیت یکی از دانشکده‌های مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت است که از نیم سال دوم سال تحصیلی 89-90 آغاز به کار کرد. این دانشکده دانش‌پژوهان خود را از میان طلاب دارای مدرک سطح دو حوزه (معادل کارشناسی) برای سطح کارشناسی ارشد می‌پذیرد. دانش‌پژوهان رشته‌هاي اين دانشکده پس از گذراندن واحدهای درسی مصوب و تدوین پایان‌نامه، مدرک رسمی کارشناسی ارشد این رشته را که به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسده است، دریافت خواهند کرد. اين دانشکده به دنبال آن است تا در آینده‌اي نزديک در سطح دکتری در رشته‌های مربوط پذیرش دانش‌پژوه داشته باشد. در ذيل به اختصار به معرفي آن مي‌پردازيم:
مأموریت، اهداف و سیاست‌های دانشکده‌‌:
دانشکده‌ تربیت مؤسسه‌ آموزش عالی اخلاق و تربیت، مجموعه‌ای آموزشی، تربیتی و پژوهشی است که در چارچوب هدایت‌های قرآنی و سنّت‌های معصومین (علیهم السلام) و با بهره‌گیری از نیروی انسانی عالم، متخلق، متخصّص و متعهّد،‌ استفاده از تجارب و روش‌ها و فن‌آوری‌های روز و با تأکید بر ارزش‌ها و روش‌های مترقّی حوزه‌ای، به «تربیت عالمان دینی پارسا، متخلق، مسئولیت‌پذیر و آشنا به نیازها و مقتضیات زمان»، «تولید علم در حوزه‌های تربیت اسلامی»، «ترویج معارف تربیتی اسلام» و «پاسخگویی به نیازهای تربیتی جامعه اسلامی» می‌پردازد.


اهداف دانشکده:
1-    تربیت محققان متعهد، متدین و متخلق در زمینه‌ی علوم تربیتی و قلمروهای مرتبط با رویکرد اسلامی برای تأمین نیازهای پژوهشی جامعه اسلامی به ویژه حوزه‌های علمیه، وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها.
2-    تربیت کارشناسان متخلق در حوزه تعلیم و تربیت با رویکرد اسلامی.
3-    تربیت مدرسان متعهد، توانمند و متخلق در زمینه تعلیم و تربیت با رویکرد اسلامی.
4-    تولید علم و نظریه‌پردازی در حوزه‌ی تربیت با رویکرد اسلامی.
5-    رفع وابستگی‌های علمی و فرهنگی کشور در حوزه‌های نظری و عملی تربیت.
6-    فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای هماهنگی بین مراکز و شخصیت‌های فعال در زمینه‌ی تربیت اسلامی.
7-    گسترش ارتباطات و همکاری‌های علمی در سطح داخلی و بین المللی.
8-    اطلاع‌رسانی و انتشار آثار علمی در حوزه تربیت با رویکرد اسلامی.

سیاست‌های فرابخشی:
1-    اهتمام به حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی و اسلامی در همه فعالیت‌های دانشکده.
2-    توجه به منویات مقام معظم رهبری و مراجع عظام در اهداف، سیاست‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌های دانشکده.
3-    اهتمام به ارزش‌ها و سنّت‌های اصیل حوزوی.
4-    تأکید بر پژوهش محوری در فرآیند آموزش.
5-    توجه به استعدادهای برتر و نخبه‌گرایی.
6-    تعامل با مراکز همسو در جهت پیشبرد فعالیت‌های دانشکده.
7-    اهتمام به کیفیت در همه فعالیت‌های دانشکده.

مأموریت، اهداف و سیاست‌های پژوهشی

الف) مأموریت: تولید علم در جهت پاسخگویی به نیازهای جامعه اسلامی
ب) اهداف:
1
-    تربیت محقّقان متعهد، متدین و متخلق در زمینه‌ی علوم تربیتی و قلمروهای مرتبط با رویکرد اسلامی برای تأمین نیازهای پژوهشی جامعه اسلامی به ویژه حوزه‌های علمیه، وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها.
2-    تولید علم در حوزه تعلیم و تربیت.
3-    کمک رفع وابستگی‌های علمی کشور در حوزه‌های نظری و عملی تربیت.
4-    گسترش ارتباطات و همکاری‌های پژوهشی در سطح داخلی و بین المللی.
5-    انتشار آثار پژوهشی در زمینه تعلیم و تربیت.

ج) سیاست‌ها:
1
-    مبتنی بودن پژوهش ها بر نیازسنجی.
2-    برنامه محوری در پژوهش.
3-    پژوهش محوری در فرآیند آموزش.
4-    جذب پژوهشگران توانمند با اولویت دانش پژوهان دانشکده.
5-    حمایت از طرح های پژوهشی.
6-    استفاده از ظرفیت های پژوهشی مؤسسات و مراکز دیگر.
7-    تقاضا محوری در پژوهش (اولویت دادن به پژوهشهایی که متقاضی بالفعل دارد)
8-    در اولویت بودن تأمین نیازهای پژوهشی دانشکده.

مأموریت، اهداف و سیاست‌های تربیتی:
الف) مأموریت: تربیت عالمان دینی، پارسا، متخلق، مسئولیت پذیر، آشنا به نیازها و مقتضیات زمان

ب) اهداف:
1
-    تربیت مربیان آگاه و معتقد به مبانی اسلامی و متخلق به فضائل اخلاقی و ملتزم به آموزه‌های دینی
2-    تربیت مدرسان آگاه و معتقد به مبانی اسلامی و متخلق به فضائل اخلاقی و ملتزم به آموزه‌های دینی
3-    تربیت محققان آگاه و معتقد به مبانی اسلامی و متخلق به فضائل اخلاقی و ملتزم به آموزه‌های دینی
4-    تربیت کارشناسان آگاه و معتقد به مبانی اسلامی و متخلق به فضائل اخلاقی و ملتزم به آموزه‌های دینی

ج) سیاست ها
1
-    اهتمام به ایجاد محیط مناسب اخلاقی و تربیتی
2-    اهتمام به دانش، ارزش و سنت های اصیل حوزوی در تربیت
3-    تربیت محوری در آموزش و پژوهش
4-    تاکید بر اخلاق مداری در پژوهش
5-    مبنی بودن فعالیت های تربیتی بر نیاز سنجی
6-    برنامه محوری در تربیت
7-    اولویت دادن به جذب نیروی متخلق (اعم از مدیر، استاد، دانش پژوه و کارکنان)
8-    بهره گیری از تجارب و ظرفیت های تربیتی مراکز همسو
9-    اهتمام به تربیت به موازات اهتمام به آموزش و تحت الشعاع قرار نگرفتن فعالیت های تربیتی
10-    مشارکت متربیان در طراحی و اجرای برنامه های تربیتی
11-    درونی سازی و باورمندی آموزه های اخلاق اسلامی
12-    تاکید بر درونی سازی ارزشهای اسلامی
13-    بهره گیری از تجارب و دستاورد های نوین تربیتی در فعالیت های دانشکده
14-    اهتمام به همه ابعاد تربیت به صورت متوازن
15-    اهتمام توأمان به اقدامات ایجادی و اصلاحی تربیتی

معرفی گروه‌های علمی و رشته های تحصیلی:

1.     رشتة فلسفة تعليم و تربيت اسلامي
فلسفه از نخستين رشته‌هايي است كه توسط بشر پايه‌گذاري شده و شايد به اقتضاي همين پيشگامي است كه فلسفه از وجود، ماهيت و علت پيدايش و تحولات جهان هستي و موجودات آن بحث مي‌كند. وجود چيست؟ انواع آن كدام است؟ آيا موجودات منحصر در موجودات مادي هستند يا غير از آنها موجودات ديگري هم وجود دارند؟ موجودات چه ماهيتي دارند؟ چه اسباب و عللي منشأ پيدايش اين موجودات است؟ آيا جهان هستي مكانيزم خاصي دارد؟ اين مكانيزم چگونه و بر اساس چه قانونمنديهايي عمل مي‌كند؟ هدف و غايت جهان هستي و موجودات آن چيست؟ در يك كلام، فلسفه به دنبال درك و فهم عميق و همه جانبه از جهان هستي است: عميق از اين جهت كه به سؤالات بنيادين مي‌پردازد و همه جانبه از اين جهت كه كل جهان هستي و نه بخشي از آن را بررسي مي‌كند. فيلسوف كسي است كه مي‌خواهد درك و فهمي عميق و همه جانبه از جهان هستي به دست آورد؛ البته ممكن است به اين هدف برسد و ممكن است نرسد. آنچه مهم است اين است كه چنين دغدغه و هدف بلندي را در سر دارد.
فلسفة تعليم و تربيت به اقتضاي فلسفه بودنش، به دنبال درك و فهم عميق و همه جانبه از تعليم و تربيت است: عميق از اين جهت كه اصل و بنياد تعليم و تربيت را بررسي مي‌كند. تعليم و تربيت چيست؟ بر چه پايه‌هايي استوار است؟ چه هدفي را تعقيب مي‌كند؟ مفروضات آن كدام است؟ چه نسبتي با فرهنگ و دين و فلسفة حاكم بر جامعه دارد؟ همه جانبه از اين جهت كه كل تعليم و تربيت و نه بخشي از آن را قلمرو ژرفكاوي خود مي‌داند.
چنانكه فلسفه پيشگام و مادر علوم است و علوم ديگر در دامن او به وجود آمدند و رشد كردند و به تدريج از او جدا شدند، فلسفة تعليم و تربيت نيز پيشگام و مادر بسياري از علوم تربيتي مانند روانشناسي تربيتي و جامعه‌شناسي تربيتي است. فلسفة تعليم و تربيت در واقع عهده‌دار مسّاحي سرزمين تعليم و تربيت و تدوين و طرح بهترين نقشه براي تأسيس بناي تعليم و تربيت است؛ اين رشته است كه مشخص مي‌كند تعليم و تربيت در چه زمينه‌اي بنا شود، چه ساختاري داشته باشد، چه اجزائي را واجد باشد و هر يك از اين اجزا چه ويژگيهايي داشته باشند. فلسفة تعليم و تربيت وظيفة ديگري نيز دارد و آن بررسي تعليم و تربيت موجود و تعيين نقاط قوت و ضعف آن و پيدا كردن بهترين راه براي اصلاح تعليم و تربيت و رفع نقايص و كارامد كردن آن است.
تعليم و تربيت اسلامي يكي از اجزاي جدايي ناپذير فرهنگ اسلامي و يكي از نهادهاي اساسي يك كشور مسلمان است. جامعة اسلامي، بدون تعليم و تربيت اسلامي كارامد و پويا نمي‌تواند فرهنگ اسلامي را به نسل نو منتقل كند و در نتيجه تداوم فرهنگ اسلامي دچار وقفه مي‌شود. در كشورهاي اسلامي اين مهم در صد سال اخير ناديده گرفته شد و سعي وافر شد تا تعليم و تربيت غربي جايگزين تعليم و تربيت اسلامي شود. اما گذشت زمان ناكارامدي اين ايده را اثبات كرد و بار ديگر روشن شد كه تعليم و تربيت اسلامي يكي از اجزاي حتمي و ضروري جامعة اسلامي است و جامعة اسلامي اگر بخواهد اسلامي باشد، نيازمند تعليم و تربيت اسلامي است.
در زمينة تعليم و تربيت اسلامي تا كنون فعاليتهاي نظري و عملي گسترده‌اي در ايران و ديگر كشورهاي مسلمان در راستاي تأسيس و رشد تعليم و تربيت اسلامي به عنوان رقيب تعليم و تربيت غربي انجام شده است. ولي اين فعاليتها كافي نيست. رشتة فلسفة تعليم و تربيت اسلامي، با توجه به ويژگيهاي خاص اين رشته، نقشي بي‌نظير در تداوم و اصلاح و پويايي حركتهاي تحقيقي و عملي در اين زمينه دارد.

اهداف رشته:
1
-    تربيت دانش‌پژوهاني برخوردار از درك و فهم عميق و جامع از فلسفة تعليم و تربيت اسلامي
2-     تربيت دانش‌پژوهاني با درك و فهم عميق و جامع از تعليم و تربيت اسلامي
3-     تربيت دانش‌پژوهاني توانا براي تدريس و تحقيق در فلسفة تعليم و تربيت اسلامي و موضوعات مرتبط
4-     تربيت نيروهاي كارامد براي ترويج و بسط تربيت اسلامي
5-     بسترسازي و پشتيباني علمي و فكري از خانواده‌ها در راستاي تربيت اسلامي نسل جديد
6-     پشتيباني علمي ، فكري و عملي از آموزش و پرورش در تحقق تربيت اسلامي
7-     فراهم آوردن زمينة لازم براي تعامل با مؤسسات آموزش عالي و دانشگاه‌هاي داخل و خارج از كشور در فلسفة تعليم و تربيت اسلامي.
8-     فراهم شدن زمينه براي نظريه‌پردازي و توليد علم در زمينة فلسفة تعليم و تربيت اسلامي و موضوعات مرتبط

2.    رشته تربیت دینی کودک و نوجوان
تربیت دینی کودک و نوجوان از مهمترین وظایف نهادهای تربیتی در جمهوری اسلامی ایران است ولی اقدام خاصي در حوزه تربیت پژوهشگر و متخصص و مربی و متخصص، تولید مواد آموزشی در نهادهای آموزشی و پژوهشی انجام نمی‌شود و به همین سبب عمده تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها نیز مبتنی بر تجارب شخصی افراد اتخاذ می‌شود و نه رویکرد علمی به مسائل. در چند دهه اخیر مباحث روشمند و علمی پیرامون این موضوع در جهان به شدت گسترش یافته است. به گونه‌ای که به عنوان حوزه مستقلی از دانش مطرح است و با عنوان معنویت برای کودکان (SFC) شناخته می‌شود. دامنه گسترش این موضوع به حوزه‌های علمیه و دانشگاه ها و آموزش و پرورش ایران نیز رسیده است و در قالب پایان نامه‌ها و طرح پژوهشی و تدوین اهداف آموزشی دینی و تدوین کتابهای درسی قابل مشاهده است. در این وضعیت خطر نفوذ دیدگاه‌های غربی در حوزه تربیت دینی و معنوی به شدت احساس می‌شود. لذا ضرورت دارد با تربیت افراد متخصص و توانمند زمینه نوعی مواجهه عالمانه را با این مسئله فراهم کرد.
منظور از دوره کارشناسی ارشد تربیت دینی کودک و نوجوان، مقطعی از تحصیلات تکمیلی که از طریق آن دانش پژوهان این رشته به شناخت عمیق و گسترده از دیدگاه های اسلامی و رویکردهای معاصر در باب تربیت دینی کودک و نوجوان و روندهای موجود آن در نهادهای تربیتی جمهوری اسلامی ایران نائل شده و مدرک رسمی مربوطه را دریافت می کنند.

فارسی