مدارک لازم جهت حضور در مصاحبه علمي -ورودي 1402


  •   17 فرو, 1402
  •   اخبار
  •   
  •   0 دیدگاه

قبل از روز مصاحبه علمي با پذيرفته شدگان طي تماس تلفني؛ تاريخ و ساعت مصاحبه اطلاع داده خواهد شد. داوطلبان در مدت زماني که فرصت دارند بايد مستندات ثبت نامي خود را آماده نمايند.
مدارک و اطلاعات خواسته شده به شرح زير مي باشد:


1. دريافت و تکميل فرم مشخصات و سوابق علمي - تربيتي {مجددا تأکيد مي گردد اين فرم حتما در روز مصاحبه به همراه داشته باشيد} (از اينجا دانلود نماييد)؛ 
2. يک قطعه عکس 4*3جديد؛
3. اصل و کپي شناسنامه يا کارت ملي؛
4. اصل و کپي آخرين مدرك تحصيلي که با آن ثبت نام اوليه نموده ايد (داشتن معدل مشخص الزامي است)؛
5. کپي مدرك استفاده از سهميه: شاهد، جانبازان و حافظان قرآن کريم{در صورت استفاده در هنگام ثبت نام}؛
6. ارائه مدارك مربوط به سوابق و فعاليت هاي علمي-تربيتي و تبليغي (کتاب، مقاله، احکام، گواهي و مدارك صادره)؛
7. ارائه گواهي معتبر يا آخرين ارزيابي سطح دروس حوزوي از مرکز مديريت حوزه هاي علميه (داشتن معدل مشخص الزامي است).

 

جهت تعيين زمان مصاحبه علمي،با پذيرفته شدگان، تماس گرفته خواهد شد. 
هر داوطلب موظف است در روز مصاحبه، مستندات ثبت نامي خود را تهيه و حتما به همراه داشته باشد.