فراخوان مقاله در پژوهش‌نامه تربيت دينی


دانشکده تربیت، برای نشریه و پژوهش‌نامه تربيت دينی، فراخوان صادر کرد

دانشکدۀ تربیت وابسته به مؤسسۀ آموزش عالی اخلاق و تربیت در نظر دارد به منظور رونق بخشیدن به فعالیت‌های علمی و پژوهشی در حوزۀ تربیت دینی، انتشار یافته‌های پژوهشی، زمینه‌سازی برای تضارب آراء صاحب نظران در عرصه تربیت دینی، پاسخگویی به نیازها و مسائل حوزه تربیت دینی، و نظریه پردازی و تولید علم در حوزۀ تربیت دینی، نشریه‌ای با عنوان «پژوهش‌نامه تربیت دینی» در سطح علمی پژوهشی منتشر کند.

از استادان، پژوهشگران، طلاب و دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی دعوت به عمل می آید مقالات خود را در محورها و موضوعات زیر به نشانی مؤسسه ارسال کنند.

 

محورهای مقالات:

مفهوم ، ماهیت و قلمرو تربیت دینی
رویکردها به دین و دینداری و تاثیر آن در تربیت دینی
روش شناسی تحقیق در تربیت دینی
مبانی فلسفی تربیت دینی
مبانی جامعه شناختی و روانشناختی تربیت دینی
اهداف تربیت دینی
اصول تربیت دینی
روشهای تربیت دینی
مراحل تربیت دینی
عوامل تربیت دینی
موانع تربیت دینی
آسیب شناسی تربیت دینی
رویکردها به تربیت دینی در تمدن اسلامی
الگوهای تربیت دینی
مسائل تربیت دینی در آموزش و پرورش رسمی
مطالعات تطبیقی در تربیت دینی
مطالعات تاریخی در حوزه تربیت دینی
آراء اندیشمندان مسلمان در تربیت دینی
چالش های تربیت دینی
تربیت معلم و تربیت دینی
تربیت دینی در نهادهای غیررسمی
آسیب شناسی تربیت دینی در آموزش و پرورش رسمي و غير رسمي
آسيب شناسي سياستگذاري تربيت ديني
مطالعات مربوط به چگونگي سياستگذاري تربيت ديني و مباني آن در جمهوري اسلامي ايران
مناسبات مطالعات تربيت ديني با تربیت اخلاقی و تربیت معنوی
مناسبات مطالعات تربيت ديني با دانش مدیریت و دانش فقه، تفسير، اقتصاد، مديريت
و ...

 

نشانی:
قم، بلوار شهید آیت الله صدوقی، خیابان شهید شهبازی (بانك صادرات). پلاک13 - کدپستی 3716715545

تلفن: 02532918444
تلفکس: 02532922239

پست الكترونی روابط عمومی: info@ueae.ir