شروع نيمسال تحصيلي 1395-96


  •   28 فروردین, 1395
  •   تقویم آموزشی
  •   
  •   
  •   0 دیدگاه

با توجه به تصویب تقویم آموزشی در معاونت آموزش، هرگونه برنامه آموزشی طبق این تقویم برنامه‌ریزی خواهد شد. لذا تمام برنامه های آموزشی طبق این تقویم و با هماهنگی معاونت آموزش قابل اجرا خواهد بود.