فارسی

سرگرمی در اوقات فراغت با اهدافی چون استراحت، رفع خستگی، تفریح، ایجاد تنوع و تفنن، گسترش استعدادهای شخصی، شکوفایی فردی و اجتماعی انجام می‌شود. سرگرمی در سبک زندگی انسان امروزی دارای اهمیت و همراه با چالش‌های فراوان است؛ از مهم‌ترین این چالش‌ها ترسیم جایگاه سرگرمی در سبک زندگی انسان امروزی است. این پژوهش با در نظر گرفتن تعالیم اسلامی و با هدف حل این چالش نگارش یافته است؛ به عبارت دیگر دغدغه اصلی در این پژوهش، پاسخ دادن به این سؤال است که جایگاه سرگرمی در سبک زندگی از دیدگاه اخلاق اسلامی چیست؟


فارسی

یکی از عرصه‌های مهم زندگی بشری که بنیان و اساس جامعه به آن وابسته است نظام خانواده است. از جمله زمینه‌های مهم اختلافات زناشویی و طلاق در خانواده‌های مذهبی، روابط همسران با فامیل است. در این روابط چالش‌های اخلاقی‌ای پدید می‌آید که موجب بروز اختلال در زندگی زناشویی می‌شود. پژوهش حاضر به بررسی چالش‌های اخلاقی همسران خانواده‌های مذهبی طبقه متوسط شهری در روابط متقابل فامیلی و راه‌های برون‌رفت از آن‌ها از دیدگاه اسلام پرداخته است و به لحاظ روشی از روش پژوهش کیفی، روش تفسیری و تحلیل محتوایی و روش موازنه متفکرانه استفاده کرده است.


فارسی

وصول به ساحل آرامش معنویت با عبور از بستر پرفراز و نشیب معنویت‌خواهی، از تمنیات همیشگی انسان بوده است که برای رسیدن به آن رنج‌ها کشیده تا در وصال با دریای حقیقت، تن پوشی از آرامش و رضایت بر پیکره روح خسته از روزمرگی و دنیازدگی بپوشاند.