دانشکده تربیت، برای نشریه و پژوهش‌نامه تربيت دينی، فراخوان صادر کرد

دانشکدۀ تربیت وابسته به مؤسسۀ آموزش عالی اخلاق و تربیت در نظر دارد به منظور رونق بخشیدن به فعالیت‌های علمی و پژوهشی در حوزۀ تربیت دینی، انتشار یافته‌های پژوهشی، زمینه‌سازی برای تضارب آراء صاحب نظران در عرصه تربیت دینی، پاسخگویی به نیازها و مسائل حوزه تربیت دینی، و نظریه پردازی و تولید علم در حوزۀ تربیت دینی، نشریه‌ای با عنوان «پژوهش‌نامه تربیت دینی» در سطح علمی پژوهشی منتشر کند.