حداکثر غیبت‌های مجاز


  •   24 شهر, 1395
  •   آموزشی
  •   
  •   0 دیدگاه

طبق بند«ج» مصوبه اول صورت‌جلسه شورای عالی شماره 147 موسسه مورخ 27/2/95؛ با توجه به 14هفته‌ای بودن نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 96-95 حداکثر غیبت‌های مجاز کلاسی دو جلسه است.