تقویم آموزشی سال 95-1394


  •   28 فرو, 1395
  •   آموزشی
  •   
  •   0 دیدگاه
تقویم آموزشی سال تحصیلی 95-1394

با توجه به تصویب تقویم آموزشی در معاونت آموزش، هرگونه برنامه آموزشی طبق این تقویم برنامه‌ریزی خواهد شد. لذا تمام برنامه های آموزشی طبق این تقویم و با هماهنگی معاونت آموزش قابل اجرا خواهد بود.

دانش پژوهان محترم می توانند جهت مشاهده تقویم آموزشی سال تحصیلی 95-1394 در اندازه اصلی یا دانلود آن، روی تصویر کنار کلیک نمایند.

فارسی