تقويم آموزشی سال تحصيلی 96-1395


  •   24 مهر, 1395
  •   آموزشی
  •   
  •   0 دیدگاه
تقويم آموزشی سال تحصيلی 96-1395

با توجه به تصویب تقویم آموزشی در شورای عالی آموزش، هرگونه برنامه آموزشی طبق این تقویم انجام خواهد شد. بنابراین تمام برنامه های آموزشی طبق این تقویم و با هماهنگی معاونت آموزش قابل اجرا خواهد بود.  دانش پژوهان محترم می توانند جهت مشاهده تقویم آموزشی سال تحصیلی 96-1395 در اندازه اصلی یا دانلود آن، ایــنــجا کلیک نمایند.